Enable / Włącz Javascript
 Widok 
 Kategorie 
 Nitro Torrent w sieci 
 Top 10 użytkowników 
 Wanda Budohoska, Ziemowit Włodarski - Psychologia uczenia się. Przegląd badań eksperymentalnych i teorii (1997) [PDF SKAN] [PL] [LIBGEN] [WURAS1]

Wanda Budohoska, Ziemowit Włodarski - Psychologia uczenia się. Przegląd badań eksperymentalnych i teorii (1997) [PDF SKAN] [PL] [LIBGEN] [WURAS1]
Kategoria: » »
Dodane: 29/08/2018
Rozmiar: 19.27 MB
Uploader: Anonim
seed(ów): 2
leecher(ów): 2
Pobrane: 62
Komentarzy: 0
Pobierz Torrent Pobierz Torrent
Pobierz [Magnet] Pobierz [Magnet]
Obserwuj
Raportuj
Info

Wanda Budohoska, Ziemowit Włodarski  - Psychologia uczenia się. Przegląd badań eksperymentalnych i teorii (1997) [PDF(SKAN)] [PL]

Polski |Psychologia, uczenie się | PDF (SKAN)
Rok 1997

Opis

?Przez uczenie się rozumiemy proces prowadzący do zmian w zachowaniu się osobnika, które nie zależą od funkcji jego receptorów i efektorów, zachodzą na podłożu indywidualnego doświadczenia i jeżeli nie odznaczają się trwałością, to zawsze polegają na wystąpieniu elementów nowych w porównaniu z poprzedzającym je zachowaniem" (str. 16-17).

Trzecie wydanie Psychologii uczenia się ukazujące się w 5 lat po wydaniu drugim ma postać niezmienioną. Niemniej jednak autorzy zamierzają przygotować znacznie rozszerzoną i zmienioną wersją tej książki.
Spis treci::385
Wstęp ? napisał Ziemowit Włodarski::5
Część I. Proces uczenia się i jego efekty::9
   Rozdział 1. Pojęcie uczenia się ? napisał Ziemowit Włodarski ::11
   Rozdział 2. Uczenie się a dojrzewanie w rozwoju osobnika ? napisała Wanda Budohoska::19
       § 1. Badania z zakresu biologii molekularnej::22
       § 2. Badania z zakresu embriologii::23
       § 3. Badania z zakresu psychologii::25
           Ograniczanie ćwiczenia::25
           Stwarzanie warunków sprzyjających ćwiczeniu::32
           Porównywanie osobników o podobnych i odmiennych zadatkach dziedzicznych::35
   Rozdział 3. Ogólna koncepcja badań, uczenia się, metody, sposoby przedstawiania wyników ? napisał Ziemowit Włodarski::39
       § 1. Ogólna koncepcja badań::39
       § 2. Zmienne eksperymentalne::42
       § 3. Osoby badane::44
       § 4. Wskaźniki uczenia się::45
       §5. Metody stosowane w badaniach::46
           Metody odruchowo-warunkowe::47
           Metody bezwarunkowo-warunkowe::51
           Metody warunkowo-warunkowe::54
           Metody rozpoznawania::55
           Metody reprodukcji::65
           Urządzenia specjalne::69
       §6. Sposoby przedstawiania wyników::73
           Krzywe uczenia się::73
Część II. Zależność efektów uczenia się od gatunkowych, rozwojowych i indywidualnych cech osobnika::79
   Rozdział 4. Uczenie się człowieka a uczenie się zwierząt ? napisał Ziemowit Włodarski::81
   Rozdział 5. Uczenie się w zależności od wieku człowieka ? napisali Wanda Budohoska i Ziemowit Włodarski::89
       § 1. Badania dzieci młodszych ? napisał Ziemowit Włodarski::90
           Odruchy warunkowe::90
           Reakcje odroczone::96
       § 2. Badania dzieci starszych i osób dorosłych ? napisała Wanda Budohoska::104
           Zakres pamięci bezpośredniej::105
           Trwałość pamięci ::106
           Szybkość uczenia się::108
           Wprawa::111
           Odporność na interferencje::113
           Samoocena osób badanych::115
           Działalność produkcyjna::115
       § 3. Próby wyjaśnienia zależności między efektami uczenia się a wiekiem ? napisała Wanda Budohoska::119
   Rozdział 6. Uczenie się w zależności od cech indywidualnych człowieka ? napisał Ziemowit Włodarski::124
       § 1. Płeć::124
       § 2. Inteligencja::126
           Uczenie się osób normalnych a uczenie się osób niedorozwiniętych umysłowo::126
           Uczenie się osób w różnym stopniu niedorozwiniętych umysłowo::132
           Uczenie się osób normalnych o wyższym i niższym ilorazie inteligencji::134
           Uczenie się osób przeciętnych i wybitnie inteligentnych::135
       § 3. Zdolności specjalne::136
       § 4. Motywacja, nastawienia, zainteresowania::140
Część III. Zależność efektów uczenia się od jego organizacji::149
   Rozdział 7. Wpływ czynników działających w trakcie uczenia się ? napisał Ziemowit Włodarski::151
       § 1. Powtórzenia::151
           Efekty powtórzeń::151
           Rozłożenie powtórzeń w czasie::160
           Sposoby powtarzania::175
       § 2. Wzmocnienia ::181
       § 3. Nagroda i kara::190
       § 4. Informacja o wynikach::195
       § 5. Organizacja percepcji::198
       § 6. Aktywność osoby uczącej się::212
   Rozdział 8. Wpływ czynników poprzedzających uczenie się ? napisała Wanda Budohoska::218
       § 1. Transfer::218
           Rodzaje transferu::220
           Sposoby pomiaru transferu::227
           Czynniki Wpływające na kierunek i wielkość transferu::229
           Podobieństwo materiałów::229
           Wstępne różnicowanie bodźców::236
           Długość przerwy między czynnością początkową i testową::238
           Stopień trudności, materiału początkowego i testowego::239
           Stopień wyuczenia materiału początkowego::241
           Różnorodność zadań poprzedzających zadanie testowe::242
           Inne czynniki::243
       §2. Hamowanie proaktywne::243
           Problemy metodologiczne::243
           Czynniki wpływające na hamowanie proaktywne::245
           Podobieństwo materiałów::245
           Podobieństwo bodźców::245
           Podobieństwo reakcji::245
           Liczba materiałów wyuczonych::246
           Długość przerw między wyuczeniem się materiału testowego a pomiarem efektów jego wyuczenia się::248
   Rozdział 9. Wpływ czynników działających po zakończeniu uczenia się ? napisała Wanda Budohoska::250
       A. Czynniki działające w czasie przerwy między uczeniem się a jego pomiarem::250
           § 1. Retroaktywne hamowanie i retroaktywne ułatwienie::250
               Problemy metodologiczne::251
               Czynniki wpływające na hamowanie i ułatwienie retroaktywne::253
               Podobieństwo materiałów::253
               Wielkość materiałów::259
               Metody uczenia się::260
               Stopień wyuczenia materiałów::261
               Długość przerw między uczeniem się kolejnych materiałów::262
               Inne czynniki::264
           § 2. Reminiscencja::271
               Problemy metodologiczne::272
               Czynniki wpływające na reminiscencję::274
               Wiek osób badanych::274
               Rodzaj materiału ::275
               Metody stosowane przy uczeniu się::275
               Stopień wyuczenia materiału::277
               Długość przerw pomiędzy uczeniem się a pomiarem efektów::278
       B. Czynniki działające w trakcie pomiaru::279
Część IV. Interpretacje psychologiczne uczenia się::287
   Rozdział 10. lnterpretacje uczenia się ? napisała Wanda Budohoska::292
       § 1. Koncepcje poznawcze::292
           Poglądy wczesnych psychologów postaci::292
           Poglądy Tolmpna ::295
       § 2. Interpretacje oparte na warunkowym odruchu klasycznym::299
           Poglądy Pawłowa::299
           Poglądy Watsona::303
           Poglądy Guthriego::305
       § 3. Interpretacje uwzględniające reakcje instrumentalne::309
           Poglądy Thorndike?a::310
           Poglądy Skinnera::312
           Poglądy Konorskiego::315
           Poglądy Hulla::319
           Poglądy Millera::324
           Poglądy Spence?a ::327
           Poglądy Mowrera::329
           Poglądy Estesa::331
       § 4. Uwagi ogólne::334
           Zakończenie ? napisał Ziemowit Włodarski::337
Bibliografia::341
Indeks nazwisk::369
Indeks rzeczowy::374
Szczegóły torrenta
Tracker http://tracker.vanitycore.co:6969/announce
Multitracker [ Pokaż ]
Kategoria: » » [Zgłoś błąd]
Dodane 29-08-2018
Podziękowali:
0 użytkowników 
Podziękuj!
Pokaż / Ukryj pliki:
Nazwa pliku Rozmiar
Wanda Budohoska, Ziemowit Włodarski - Psychologia uczenia się. Przegląd badań eksperymentalnych i teorii (1977).rar 19.27 MB
1 plik
Brak komentarzy...
2018 1 oz Silver American Eagle Coin BU (Lot of 20) - SKU #159801 | Voll verzuckert - That Sugar Film | Rush Clockwork Angels.